Postępowanie w urazowym zwichnięciu stawu ramiennego

Zapraszamy do lektury artykułu z serii DJO Academy dotyczącego postępowania w urazowym zwichnięciu stawu ramiennego.

  Większość (98%) urazowych zwichnięć stawu ramiennego ma charakter przedni. Cechują się one bardzo wysoką (do 100%) częstością nawrotów. Toczy się dyskusja, czy w zmniejszeniu liczby nawrotów skuteczniejsze jest unieruchomienie stawu ramiennego w pozycji w rotacji wewnętrznej (IR, Internal Rotation) czy też w  rotacji zewnętrznej ER – External Rotation) przy pomocy ortezy funkcjonalnej. Koncepcja ta została po raz pierwszy zaproponowana przez Ito i wsp. (2001) na podstawie pośmiertnych wyników badań stawu ramiennego przy użyciu rezonansu magnetycznego, które wykazały znacznie mniejszą separację i przemieszczenie obrąbka stawu, gdy bark jest umieszczony w ER w porównaniu z IE.  

W 2011 roku Hurley i wsp. Opublikowali badania przeprowadzone na grupie 795 pacjentów w których stwierdzili że unieruchomienie barku w ortezie funkcjonalnej w pozycji rotacji zewnętrznej(ER) powoduje:

  • bardziej funkcjonalną pozycję dla czynności życia codziennego,
  • wyższy wskaźnik stosowania się do zaleceń/komfortu,
  • niższy odsetek nawrotów zwichnięć, w tym u młodszych pacjentów, u których ryzyko nawrotu jest wyższe,
  • wyższy wskaźnik powrotu do gry w porównaniu z unieruchomieniem w IR w tradycyjnym unieruchomieniu stawu barkowego.    

Od POLICE do PEACE & LOVE  

Co zatem powinien zawierać schemat rehabilitacji barku?  Po pierwsze, musi być on podzielony na etapy.  Fazy są uzależnione od zaangażowanych mechanizmów i stosowania się pacjenta do zaleceń. Obecnie  istnieją dwie drogi postępowania stosowane w leczeniu i rehabilitacji ostrych urazów tkanek miękkich.  POLICE (Protect-Optimal-Loading-Ice-Compression-Elevation, czyli: Ochrona-Optymalne obciążenie-Lód-Kompresja-Uniesienie) (Bleakley, 2012) stosowany w stanie ostrym oraz PEACE i LOVE (Protect-Elevation-Avoid Anti-inflammatory-Compression-Education and Loading-Optimism-Vascularization-Exercise, czyli Ochrona-Podniesienie-Unikanie środków przeciwzapalnych-kompresja-edukacja i Obciążenie-Optymizm-Unaczynienie-Ćwiczenia) na interwencje podczas całego procesu rehabilitacji (Dubois i Esculier, 2020). 

Fragment tłumaczenia z: DJO ACADEMY