Badanie naukowe – OA Defiance

Wpływ półsztywnej ortezy stawu kolanowego na ruchomość i ból u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

PACJENCI Z OA KOLANA ZGŁASZAJĄ POPRAWĘ W ZAKRESIE BÓLU, FUNKCJI I MOBILNOŚCI DZIĘKI OA DEFIANCE

Wpływ półsztywnej ortezy stawu kolanowego na ruchomość i ból u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Autorzy

Dries T, van der Windt JW, Akkerman W, Kluijtmans M, Janssen RPA.

Opublikowano

J Rehabil Med Clin Commun. 2022 Jul 5;5:2483.

Miejsce powstania

Livit Orthopedie, The Netherlands; Eindhoven University of Technology and Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, The Netherlands.

Kontekst

W kilku przeglądach systematycznych ilościowo określono skuteczność ortez odciążających w poprawie wyników klinicznych i dźwigni mechanicznej. Jednakże, zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, istnieje znacząca luka badawcza w badaniach opartych na percepcji w zrozumieniu krótko- i długoterminowych konsekwencji tych ortez na tkanki w stawie kolanowym, w tym chrząstkę i więzadła.

Cel

Celem tego opartego na percepcji badania jest ocena krótko- i długoterminowych efektów zachowawczego stosowania terapeutycznego półsztywnej ortezy stawu kolanowego w postępowaniu z pacjentami z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, z wykorzystaniem wyników raportowanych przez pacjentów (patient-reported outcomes, PROM).

Testowane produkty

Donjoy OA Defiance Ottobock Agillium Reactive

Projekt i metody badań

Badanie ewaluacyjne oparte na percepcji.

Uczestnicy badania: 381 pacjentów z OA kolana, którym wyznaczono leczenie za pomocą półsztywnej ortezy stawu kolanowego (zarówno nowi użytkownicy, jak i powtarzający się).

Diagnoza OA została potwierdzona przez lekarza medycyny (MD) w przypadku wszystkich pacjentów. Diagnoza została postawiona najczęściej na podstawie zdjęć rentgenowskich i/lub rezonansu magnetycznego.

Metody: Pacjenci otrzymali ortezę Donjoy OA Defiance lub ortezę Ottobock Agillium Reactive (obie wybrane ze względu na ich właściwości odciążające).

Pacjenci zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej skuteczności ortezy po noszeniu jej przez 3 tygodnie.

Wyniki

 • Mobilność, oceniana za pomocą skali porządkowej z użyciem i bez użycia ortezy kolana,
 • Objawy bólowe,
 • Ogólne codzienne funkcjonowanie.

Rezultaty

Wyniki wskazują na znaczną poprawę mobilności podczas stosowania ortezy kolana w różnych grupach mobilności.

 • Liczba respondentów, którzy byli ograniczeni do środowiska domowego spadła z 29% bez stosowania ortezy na kolano do 8% podczas stosowania ortezy.
 • Liczba respondentów, którzy byli w stanie dojść do pobliskiego sklepu wzrosła z 18% bez stosowania ortezy do 28% podczas stosowania ortezy. Grupa nie odczuwająca żadnych ograniczeń ruchowych wzrosła z 3% bez stosowania ortezy na kolano do 13% podczas stosowania ortezy na kolano.
 • 54% respondentów stwierdziło zmniejszenie objawów bólowych.
 • 62% respondentów stwierdziło poprawę ogólnego codziennego funkcjonowania podczas stosowania ortezy stawu kolanowego.
 • 29% wskazało, że codzienne funkcjonowanie poprawiło się znacząco, a 7% bardzo znacząco.

Uwaga: W badaniu nie porównywano wyników pomiędzy dwoma aparatami.

Wnioski

 • Stosowanie półsztywnych ortez stawu kolanowego u pacjentów z OA kolana przyczynia się do poprawy ogólnego codziennego funkcjonowania, zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz zwiększenia możliwości wykonywania codziennych czynności.
 • U pacjentów z OA zmniejszenie dolegliwości bólowych umożliwia zwiększenie mobilności poza środowiskiem domowym, co skutkuje większą aktywnością życiową i podniesieniem jakości życia.
 • Ortezę kolana należy uznać za przydatną, niechirurgiczną metodę leczenia do stosowania u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Kluczowe przesłanie

Na podstawie opinii pacjentów w tym badaniu, Donjoy OA Defiance można uznać za przydatną niechirurgiczną metodę leczenia pacjentów z OA kolana, oferującą ulgę w bólu, poprawę codziennego funkcjonowania oraz zwiększenie mobilności i swobody ruchu.

EFFECTS OF A SEMI-RIGID KNEE BRACE ON MOBILITY AND PAIN IN PEOPLE WITH KNEE OSTEOARTHRITIS – PubMed (nih.gov)